Gobelet Transparent 0,2l-PP-
3.50 CHF 3.50 CHF 3.5 CHF
Gobelet en plastique 0,3 L
6.00 CHF 6.00 CHF 6.0 CHF
Gobelet en plastique 0,4l
7.00 CHF 7.00 CHF 7.0 CHF
Gobelet en plastique 0,5l
7.50 CHF 7.50 CHF 7.5 CHF
Gobelet à carton 4dl
7.00 CHF 7.00 CHF 7.0 CHF
Gobelet à carton 3dl
6.00 CHF 6.00 CHF 6.0 CHF
Gobelet à carton 2dl
5.50 CHF 5.50 CHF 5.5 CHF
Bâtonnets de Chine
4.00 CHF 4.00 CHF 4.0 CHF
Bâtons en bois de bambou
1.30 CHF 1.30 CHF 1.3 CHF
Baton en bois
3.00 CHF 3.00 CHF 3.0 CHF
Couvercle plastique 2dl
5.00 CHF 5.00 CHF 5.0 CHF
Couvercle pour soup cups
0.75 CHF 0.75 CHF 0.75 CHF
Assiette en stramouse-Tabldot
19.50 CHF 19.50 CHF 19.5 CHF
Boite à Pide
13.00 CHF 13.00 CHF 13.0 CHF
Boite à Pizza-MG
24.00 CHF 24.00 CHF 24.0 CHF
Des rêves de nature biodégradable
4.75 CHF 4.75 CHF 4.75 CHF
Saladier en carton
6.50 CHF 6.50 CHF 6.5 CHF
Plateau en aluminium avec couvercle
9.70 CHF 9.70 CHF 9.7 CHF